Fundadore Travels - Het andere Italië


Spanje Costa Blanca

Appartement 150 mtr.v.h.strand, wifi, Ned.TV, op het zuiden.€ 735,00 per maand.


 

 

Wel of niet verzekeren?

Inhoud van deze pagina:
Een grote pot || Risico = Kans x Schade || Risicofactoren || Uw risicoprofiel || Verzekeringsfraude || Eigen vermogen

Het leven is vol verrassingen. We vertrekken vol goede moed naar het buitenland en dan gaat er opeens iets mis. Dat “iets” kan van alles zijn: deuk in de auto, tasje gestolen, voet verstuikt, voortent weggewaaid, camping overstroomd, appartement afgebrand. Maar ook met de spullen die we in Nederland achterlaten kan iets misgaan. De pannen waaien van het dak, een bekwame inbreker heeft zijn (zelden haar) zinnen gezet op onze mooie stereo, of het hele huis gaat in de fik. Een voorzichtig mens die bereid is een beetje vooruit te kijken, kan de kans op schade behoorlijk beperken. Uitsluiten is helaas onmogelijk. Als de schade zich dan voordoet, kunnen de gevolgen ervan worden beperkt door een verzekering.

Een grote pot

Bloemen

Het principe van verzekeren is heel eenvoudig: we storten allemaal wat geld in een grote pot, en wie schade lijdt, krijgt die schade uit de pot vergoed. Verzekeringsmaatschappijen hebben hun beroep gemaakt van het beheren van dergelijke potten. Omdat “verzekeren” hun beroep is, zien deze maatschappijen uiteraard niet graag, dat er (op termijn) meer geld uit de pot gaat dan er in komt. Wij zouden zelf niet anders willen als we verzekeraar waren. Het lijkt, of ik hiermee een “open deur” intrap. Toch is dat niet helemaal zo. Er zijn mensen die de verzekering zien als een heel grote organisatie heel ver weg waar bij “schade” een berg geld uit komt (zoiets als “de staat”). Het is goed om in het achterhoofd te houden, dat alles wat een verzekeraar uitbetaalt uiteindelijk uit onze eigen portemonnee komt. Deze gedachte is vooral van belang bij verzekeringen, die meer dan andere gevoelig zijn voor verzekeringsfraude.

Het beroep van verzekeraar is kennelijk erg leuk. Er zijn er in ieder geval heel veel en met z’n alle bieden ze ons een grote verscheidenheid van verzekeringen aan. De verzekeraars zijn heel bekwaam in het ontdekken van allerlei gevaren die ons bedreigen en waartegen we ons kunnen verzekeren. Of u op dit soort aanbiedingen  “ja” of “nee” zegt, is uw eigen keuze. Sommige mensen zijn “tegen alles” verzekerd, anderen alleen tegen het hoogst noodzakelijke, respectievelijk wettelijk verplichte en een enkeling probeert zelfs de wettelijk verplichte verzekeringen nog te ontlopen. Zoals gezegd: het is uw eigen keus.

    Knop Naar boven    

 

Risico = Kans x Schade

Bij de beslissing wat u wel en wat u niet moet verzekeren, kan het nuttig zijn het navolgende te overwegen.

Te verzekeren risico’s bestaan altijd uit twee componenten:

  1. De Kans dat “het” (wat dan ook) u overkomt en
  2. De omvang van de Schade áls het u overkomt.

Of u iets moet verzekeren hangt af van de uitkomst van de vermenigvuldiging Kans x Schade. Is de uitkomst van die vermenigvuldiging hoog, dan is dat een indicatie om te verzekeren.

Een paar voorbeelden maken snel duidelijk waar het om gaat.

  1. De Kans, dat u als automobilist vroeger of later bij een verkeersongeval betrokken raakt is reëel aanwezig. Hierbij is per definitie altijd één partij slachtoffer en één partij veroorzaker, al komt soms de rechter er aan te pas om vast te stellen wie wat was. De aansprakelijkheid voor door u veroorzaakte schade kan uiteenlopen van enkele tientjes tot vele miljoenen. Kans reëel en (mogelijke) Schade hoog: het is verstandig (in de meeste landen van deze wereld zelfs wettelijk verplicht) een dergelijk risico te verzekeren.
  2. De kans dat uw huis totaal afbrandt is niet erg groot. De omvang van de schade áls het gebeurt is echter erg groot. Kans laag x Schade hoog: de meeste mensen kiezen voor verzekeren.
  3. De kans, dat u schade lijdt door ontsnapte radioactiviteit uit kerncentrales is laag (althans dat is de gangbare opvatting, in Tsjernobil denken ze daar heel anders over) De omvang van de schade áls het gebeurt is echter zo groot, dat u dit risico niet kunt verzekeren zelfs al zou u het willen. Vrijwel alle verzekeringen sluiten schade als gevolg van ongevallen met kernenergie uit van verzekering. Kans laag x (mogelijke) Schade extreem hoog: het risico is niet te verzekeren.
    Knop Naar boven    

 

Risicofactoren

Bloemen

Naast de algemene overwegingen met betrekking tot Kans en Schade spelen drie factoren een rol bij het besluit om al dan niet te verzekeren:

  1. Uw bereidheid  risico te aanvaarden (uw risico-profiel).
  2. De bereidheid  de verzekeringsvoorwaarden “naar eigen hand te zetten” (verzekeringsfraude).
  3. Uw vermogenspositie.

Uw risicoprofiel

De bereidheid risico te aanvaarden is iets erg persoonlijks: je hebt het of je hebt het niet. Sommige mensen rijden altijd 160 (als de politie niet kijkt), andere komen nooit boven de 100. De een beklimt bergen, de ander wandelt op de hei. Bent u een voorzichtig  en risicomijdend mens, dan is de kans dat u “iets” overkomt kleiner dan wanneer u tot de wat avontuurlijkere types behoort. Technisch gesproken zouden risicomijdende mensen dus eerder kunnen besluiten bepaalde risico’s niet te verzekeren. De Kans dat er iets gebeurt is bij hen immers kleiner. Toch is de praktijk waarschijnlijk andersom: risicomijdende mensen verzekeren meer (het is nu een maal de aard van het beestje). Ik kan u bij dit dilemma niet helpen, u zult zelf het gulden midden moeten vinden. Het is wel goed om te bedenken, dat als u risicomijdend van aard bent en toch veel verzekert, u in ieder geval ook verzekerd bent van een hoge premie nota. Dat geld bent u in ieder geval kwijt, ook als u geen schade lijdt. Per jaar valt dat bedrag misschien nog wel mee, maar over 10, 20 of 30 jaar gerekend is het heel veel geld.

    Knop Naar boven    

 

Verzekeringsfraude

De bereidheid de verzekeringsvoorwaarden “naar eigen hand te zetten” is een enigszins gevaarlijk en bij verzekeraars zeker niet populair onderwerp. Toch wil ik het niet onbesproken laten, omdat het nu eenmaal tot de realiteit van alle dag behoort. Sommige verzekeringen nodigen bijna uit tot verzekeringsfraude. Een daarvan is de voor reizigers zo belangrijke Reis- en bagage verzekering, maar er zijn ook andere, zoals bijvoorbeeld een 'All-Risks Caravan verzekering met een vijf jaar nieuwwaarde' polis.

Wat is er aan de hand? Er zijn mensen (niet u) die tot het navolgende in staat zijn. Meneer X koopt een nieuwe camera, sluit een Reis- en bagage verzekering en vertrekt naar Spanje. Uiteraard zorgt hij ervoor, dat de aankoopnota in zijn bezit is en blijft. In Spanje valt de camera over de rand van de rondvaartboot en  verdwijnt in de diepte. In werkelijkheid heeft hij de camera aan zijn zoontje/neefje (wie dan ook, al dan niet tegen betaling) gegeven. Meneer X claimt bij de verzekeraar de schade en zie daar: hij heeft een nieuwe camera en zijn zoontje/neefje heeft er ook een, en dat allemaal voor een hele schappelijke prijs. Bij de vijf jaar nieuwwaarde polissen voor caravans kan het niet anders, of af en toe bezwijkt iemand voor de verleiding om zijn of haar caravan na vier jaar eens goed in de vangrails te zetten. Daarmee wil ik niet de suggestie wekken, dat elk ongeluk met een vier jaar oude caravan verzekeringsfraude is, maar het gebeurt. De verzekeraar heeft zijn bedenkingen maar krijgt er geen speld tussen en betaalt. De verzekeraar verdeelt de schade over alle verzekerden en gaat door met verzekeren.

U -die niet dit soort neigingen heeft- betaalt middels de door u opgebrachte premie mee aan deze ongein. Bovendien wordt u, áls u eens een keer schade heeft, geconfronteerd met heel strenge eisen van de verzekeraar met betrekking tot het bewijs van de geleden schade en de voorzichtigheid, die u had moeten betrachten om de schade te voorkomen. De les: denk bij fraudegevoelige verzekeringen extra goed na over de vraag of de te betalen premie opweegt tegen uw kans op schade.

Knop naar kadertekst'Goed verzekerd'

    Knop Naar boven    

 

Eigen vermogen

Tenslotte uw “eigen vermogen”. Ook dit speelt een belangrijke rol bij de vraag of u een risico al dan niet moet verzekeren. Voorbeeld: U hebt  100.000 euro op de bank waar geen verplichtingen tegenover staan. U rijdt in een auto met een dagwaarde van  15.000 euro. U zit met de vraag, of u deze auto nu All-Risks of alleen W.A. moet verzekeren. U kunt zich dan de volgende vraag stellen: Wat overkomt mij als ik deze auto door eigen schuld helemaal in puin rijd? U moet een nieuwe kopen en dat is zonde van de centjes op de bank, maar u gaat er niet aan failliet en hebt ook dan nog genoeg achter de hand om eens lekker uit te gaan eten. U kunt dus besluiten het risico zelf te nemen. U bespaart al gauw 200 euro per jaar aan premie, altijd goed voor een mooie avond bij Chateau Neercanne samen met uw partner, vriend(in) of geliefde (liefst met alle drie).

Als de schuld bij iemand anders ligt, dan betaalt de verzekering van die ander uw schade.

Wat nu, als u maar 10.000 euro op de bank hebt en u uw auto absoluut niet kunt missen? Een All-Risk verzekering lijkt in dat geval absoluut aan te raden.

Meer in het algemeen: als uw vermogen voldoende is om een deukje te kunnen opvangen, kunt u eerder besluiten niet te verzekeren dan wanneer u polsstok niet zo hoog is. Dit geldt voor alle verzekeringen, waarvan het maximale schadebedrag van tevoren binnen redelijke grenzen is vast te stellen: reis- en bagage verzekering, all risk auto en caravan, annuleringsverzekering, inboedelverzekering, begrafenisverzekering.