Fundadore Travels - Het andere Italië


Spanje Costa Blanca

Appartement 150 mtr.v.h.strand, wifi, Ned.TV, op het zuiden.€ 735,00 per maand.


 

 

Lang van huis

Dichtgegroeide tuin na overwintering

Wie lang van huis gaat, moet rekening houden met het feit dat er na verloop van tijd onduidelijkheid kan ontstaan over uw ‘woon- en verblijfplaats’.

Dat is om twee redenen van belang.

Op de eerste plaats koppelen vrijwel alle verzekeringspolissen het al dan niet bestaan van dekking aan de vraag waar uw feitelijke ‘woon- of verblijfplaats’ zich bevindt. Vrijwel steeds vervalt de dekking, als uw maatschappij tot de slotsom komt, dat uw woon- of verblijfplaats niet langer in Nederland, respectievelijk België, is.

Op de tweede plaats is uw feitelijke woon- of verblijfplaats van belang voor de vraag, in welk land u ‘als ingezetene’ staat geregistreerd. Als overwinteraar is het immers niet uw bedoeling, uw land van herkomst definitief te verlaten en u elders te vestigen.

Uw woon- of verbijfplaats

Het theoretische antwoord op de vraag naar uw woon- of verblijfplaats is eenvoudig: uw woon- of verblijfplaats is de plek ‘waar u bestendig verblijft’. U verblijft bestendig daar ‘waar u de zetel van uw fortuin hebt, uw zaken behartigt, uw goederen en eigendommen beheert, zodat u er niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en voor een bepaalde tijd en tevens met het plan om, als dat doel is bereikt, daar weer terug te keren’.

De vraag waar uw woon- of verblijfplaats zich bevindt is dus niet zozeer afhankelijk van de vraag, hoe láng u ergens verblijft, maar meer van de vraag waar u de zetel van uw ‘fortuin’ hebt. Het hangt dus af van de feitelijke beoordeling van uw situatie. In laatste instantie dus uiteindelijk van de rechter (als u over dit onderwerp verschil van mening mocht krijgen met een verzekeraar of met uw gemeente). Wie in eigen land een (huur- of eigen) huis heeft, een bankrekening, bij een gemeente staat ingeschreven en gedurende een aantal maanden met een caravan of in een hotel/appartement overwintert, zal niet snel worden beschouwd als iemand, die ‘niet langer bestendig in Nederland woont’.

Koopt u een huis in het buitenland en bent u daar elk jaar gedurende een groot deel van het jaar, dan komt u gemakkelijk in de gevarenzone. Dat wordt snel erger, als blijkt, dat u in Nederland geen woning meer aanhoudt, een bankrekening in het betreffende buitenland hebt geopend, u daar als ‘ingezetene’ hebt laten inschrijven en in een auto met een kenteken van het betreffende land rijdt. Het is dus een glijdende schaal. Naarmate de banden met uw eigen land minder worden, wordt de kans dat u niet langer als ‘ingezetene’ van uw eigen land wordt beschouwd groter.

De wet Basisregistratie Personen (BRP)

Verder is het van belang te weten, dat de wet Basisregistratie Personen voorschrijft, dat ‘de ingezetene, die naar redelijke verwachting gedurende een jaar tenminste twee derde van die tijd buiten Nederland zal verblijven’, verplicht is vóór vertrek schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente van inschrijving’. Op zijn Hollands: U mag acht maanden per jaar in het buitenland verblijven, zonder dat u verplicht bent daarvan aangifte te doen. Het uitgangspunt daarbij is uiteraard, dat uw ‘bestendige verblijfplaats’ zich in Nederland blijft bevinden.

Een uitgebreidere versie van deze tekst:

Knop naar verdiepingstekstNederlandse regels met betrekking tot langdurig verblijf in het buitenland