Fundadore Travels - Het andere Italië


Spanje Costa Blanca

Appartement 150 mtr.v.h.strand, wifi, Ned.TV, op het zuiden.€ 735,00 per maand.


 

 

Definitie van overwinteren

Inhoud van deze pagina:
Periode || Waarheen || Duur van de reis || Waarom op reis? || Leeftijd || Permanente vestiging

Bloem Elia Griekenland

Benidorm ontwaakt in de ochtendzon. 'Ha, alweer zon' hoor je aan veel ontbijttafels.

 

Ofschoon bijna iedereen weet waar je het over hebt, als je zegt: “ik ga overwinteren”, is het toch nodig even stil te staan bij de vraag wat we nu precies onder overwinteren moeten verstaan. Niet elk tripje in de winter kan immers als “overwintering” worden aangemerkt.

 

 

 

Periode

Om te beginnen de vraag: in welke periode moet de reis vallen om te kunnen spreken van overwinteren? Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Nederlands Bureau voor Toerisme geven als definitie voor winter(vakantie)periode de tijd van 1 oktober tot en met 30 april. Wij sluiten bij deze definitie aan.

Knop naar boven

Waarheen

Moet een overwinterreis per se in zuidwaartse richting (de warmte) gaan? In principe niet, overwinteren in Lapland kan ook heel leuk zijn. Wij sluiten echter aan bij de gangbare (Van Dale) definitie: gedurende de winter naar warmere, zuidelijke streken gaan.

Duur van de reis

Vervolgens de vraag: hoe lang duurt een reis tenminste voordat we gaan spreken van “overwinteren”? Een weekje naar het zuiden in de winter is immers nog geen overwintering. Het moet langer zijn dan een “normale” vakantie, die doorgaans tegenwoordig toch wel drie tot vier weken duurt. Wij trekken de ondergrens bij vijf weken. Dit is natuurlijk een beetje willekeurig. Waarom de ondergrens niet bij zes of acht weken gelegd? Behalve de hiervoor genoemde reden (het moet in ieder geval langer zijn dan een normale [zomer]vakantie) sluit de norm van vijf weken aan bij eerder onderzoek naar het verschijnsel overwinteren, dat door studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer te Breda in het verleden is verricht. Soms is het handig om hun onderzoeksresultaten te kunnen vergelijken met de eigen onderzoeksresultaten, vandaar.

Knop naar boven

Waarom op reis?

Verder speelt het doel, waarvoor de reis wordt gemaakt in de definitie van het begrip overwinteren een rol. Wie voor zijn werk in de winter een aantal weken in Portugal moet zijn, zal niet zo gauw zeggen dat hij of zij “aan het overwinteren” is. Overwinteren doe je voor je lol! We roepen daarom weer het CBS te hulp en zeggen: het belangrijkste doel van de reis moet zijn “ontspanning en vertier”.

Leeftijd

Speelt de leeftijd van de reizigers in de definitie nog een rol? Ik zou zeggen van niet. Ofschoon duidelijk is, dat veel overwinteraars tot de groep “ouderen” behoren, hoef je niet noodzakelijk “ouder” te zijn om te kunnen overwinteren. Iedereen, die over de middelen en de tijd beschikt (die twee dingen hangen overigens vaak op een negatieve wijze samen: wie veel tijd heeft, heeft vaak weinig middelen en wie veel middelen heeft, heeft vaak weinig tijd) kan overwinteren. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoeknaar overwinteraars in de Algarve, dat bijna 10 % van de ondervraagde overwinteraars daar jonger was dan 60 jaar. In dezelfde periode bedroeg het aantal overwinteraars onder de 60 aan de Costa del Sol en de Costa Blanca 7,6 %.

Knop naar boven

Permanente vestiging

Wie zich permanent in het zuiden vestigt, behoort niet tot de groep overwinteraars. Overwinteren doe je buiten de eigen woning (vakantiedefinitie CBS). Overwinteraars hebben hun wortels duidelijk in eigen land. Dat wil zeggen, dat men staat ingeschreven in het bevolkingsregister (de Gemeentelijke Basisadministratie) en (dus) ook regelmatig in eigen land verblijft (al was het maar vanwege de verplichte APK).

Samengevat:

Overwinteren is het voor je plezier in de winter gedurende meer dan vijf weken in warmere oorden verblijven zonder zich daar permanent te willen vestigen.