Fundadore Travels - Het andere Italië


Spanje Costa Blanca

Appartement 150 mtr.v.h.strand, wifi, Ned.TV, op het zuiden.€ 735,00 per maand.


 

 

Auteursrecht (©) en het overnemen van tekst of beeldmateriaal

Het volledige auteursrecht op tekst en beeldmateriaal op deze site berust bij:

 


Koyaan Internet Services

 

Tenzij uitdrukkelijk door de Auteurswet toegestaan, is overname van tekst en/of beeldmateriaal alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

In alle gevallen is bij overname van tekst of beeldmateriaal de navolgende bronvermelding verplicht:
Bron: www.overwinteren.com.

Een verzoek om overname kan rekenen op een welwillende behandeling.

U kunt uw verzoek per post sturen aan de uitgeverij, of per e-mail aan info@overwinteren.com).

Ongeoorloofd kopiëren van tekst of beeldmateriaal wordt gezien als een compliment aan de makers van deze site, maar zal desondanks worden bestreden met alle beschikbare juridische middelen.